"điều kiện chào hàng lưu động" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "điều kiện chào hàng lưu động" dịch thế nào sang tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện chào hàng lưu động từ tiếng anh đó là: journey terms
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.