"điều kiện căn bản" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều kiện căn bản" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện căn bản từ tiếng anh đó là: fundamental terms
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.