"điều kiện biên tế đầu vào" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "điều kiện biên tế đầu vào" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện biên tế đầu vào dịch là: marginal condition of input
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.