"điều kiện (trạng thái) làm việc ổn định" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điều kiện (trạng thái) làm việc ổn định" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện (trạng thái) làm việc ổn định dịch là: steady running condition
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.