"điều kiện (trả tiền tính từ) cuối tháng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "điều kiện (trả tiền tính từ) cuối tháng" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều kiện (trả tiền tính từ) cuối tháng từ tiếng anh đó là: end-of-month terms
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.