"điều khoản xuất trình giấy phép" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều khoản xuất trình giấy phép" dịch sang tiếng anh thế nào? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản xuất trình giấy phép từ đó là: sighting of license clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.