"điều khoản về khí thiên nhiên" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điều khoản về khí thiên nhiên" dịch sang tiếng anh như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản về khí thiên nhiên là: casing head gas clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.