"điều khoản vàng" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều khoản vàng" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản vàng tiếng anh đó là: gold clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.