"điều khoản tu chính giá" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều khoản tu chính giá" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản tu chính giá từ tiếng anh đó là: price revision clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.