"điều khoản trả trước" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "điều khoản trả trước" dịch sang tiếng anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản trả trước dịch là: acceleration clause
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.