"điều khoản tối cao (trên vận đơn hoặc hợp đồng thuê tàu)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điều khoản tối cao (trên vận đơn hoặc hợp đồng thuê tàu)" dịch thế nào sang tiếng anh?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản tối cao (trên vận đơn hoặc hợp đồng thuê tàu) là: paramount clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.