"điều khoản tiền thuế" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "điều khoản tiền thuế" tiếng anh nói thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản tiền thuế tiếng anh đó là: tax clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.