"điều khoản tiền phạt, tiền bồi thường (của một hợp đồng)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "điều khoản tiền phạt, tiền bồi thường (của một hợp đồng)" tiếng anh là gì? Đa tạ nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản tiền phạt, tiền bồi thường (của một hợp đồng) đó là: forfeit clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.