"điều khoản tái bảo hiểm ưu tiên" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "điều khoản tái bảo hiểm ưu tiên" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản tái bảo hiểm ưu tiên tiếng anh đó là: priority reinsurance clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.