"điều khoản mua cả đoàn xe (của một công ty)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "điều khoản mua cả đoàn xe (của một công ty)" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản mua cả đoàn xe (của một công ty) dịch sang tiếng anh là: fleet terms
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.