"điều khoản mãn hạn" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "điều khoản mãn hạn" tiếng anh là gì? Thank you so much.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản mãn hạn dịch là: expiration clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.