"điều khoản lấy lại (đất đai cho thuê)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "điều khoản lấy lại (đất đai cho thuê)" tiếng anh là từ gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản lấy lại (đất đai cho thuê) tiếng anh là: recapture clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.