"điều khoản kiểu Mỹ (trên hợp đồng bảo hiểm hàng hải)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "điều khoản kiểu Mỹ (trên hợp đồng bảo hiểm hàng hải)" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản kiểu Mỹ (trên hợp đồng bảo hiểm hàng hải) tiếng anh là: American clause
Answered 7 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.