"điều khoản không cầm cố" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "điều khoản không cầm cố" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản không cầm cố từ đó là: negative pledge clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.