"điều khoản khách hàng ưu đãi nhất" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điều khoản khách hàng ưu đãi nhất" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản khách hàng ưu đãi nhất dịch là: mortgagor
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.