"điều khỏan hỏa hoạn hữu hảo" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều khỏan hỏa hoạn hữu hảo" dịch sang tiếng anh thế nào? Thank you.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khỏan hỏa hoạn hữu hảo từ tiếng anh đó là: friendly fire
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.