"điều khoản hòa giải thân thiện" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều khoản hòa giải thân thiện" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản hòa giải thân thiện từ đó là: amicable composition clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.