"điều khoản giá trị ước định (trong bảo hiểm đường biển)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "điều khoản giá trị ước định (trong bảo hiểm đường biển)" tiếng anh nói như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản giá trị ước định (trong bảo hiểm đường biển) tiếng anh là: agreed valuation clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.