"điều khoản điều chỉnh (xét lại)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "điều khoản điều chỉnh (xét lại)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản điều chỉnh (xét lại) từ đó là: escalation clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.