"điều khoản đánh giá, định giá" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "điều khoản đánh giá, định giá" dịch sang tiếng anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản đánh giá, định giá dịch là: valuation clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.