"điều khoản cũ lát (trong bảo hiểm)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điều khoản cũ lát (trong bảo hiểm)" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản cũ lát (trong bảo hiểm) từ đó là: obsolescence clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.