"điều khoản con dấu (đóng trên vận đơn của công ty tàu)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "điều khoản con dấu (đóng trên vận đơn của công ty tàu)" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thanks.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản con dấu (đóng trên vận đơn của công ty tàu) tiếng anh đó là: stamp clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.