"điều khoản chuyển nhượng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "điều khoản chuyển nhượng" tiếng anh là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản chuyển nhượng đó là: assignment clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.