"điều khoản cho người cầm phiếu" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều khoản cho người cầm phiếu" tiếng anh nói như thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản cho người cầm phiếu tiếng anh đó là: bearer clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.