"điều khoản chở hàng (đường biển)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều khoản chở hàng (đường biển)" tiếng anh nói thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản chở hàng (đường biển) tiếng anh là: shipping clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.