"điều khoản bồi thường gấp đôi" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "điều khoản bồi thường gấp đôi" tiếng anh nghĩa là gì? Thanks.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản bồi thường gấp đôi từ đó là: double indemnity clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.