"điều khoản bổ sung (kèm sau đề án về tài chính)" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều khoản bổ sung (kèm sau đề án về tài chính)" dịch sang tiếng anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản bổ sung (kèm sau đề án về tài chính) đó là: tack
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.