"điều khoản bổ sung (kèm sau đề án về tài chánh)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều khoản bổ sung (kèm sau đề án về tài chánh)" tiếng anh nói như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản bổ sung (kèm sau đề án về tài chánh) là: tack
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.