"điều khoản bảo đảm, bảo lãnh" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điều khoản bảo đảm, bảo lãnh" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản bảo đảm, bảo lãnh tiếng anh đó là: guaranty clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.