"điều khoản bảo đảm chính diện" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "điều khoản bảo đảm chính diện" tiếng anh nghĩa là gì? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản bảo đảm chính diện đó là: positive covenant
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.