"điều khoản "người chỉ định" nêu rõ" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều khoản "người chỉ định" nêu rõ" tiếng anh là từ gì? Thanks.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản "người chỉ định" nêu rõ từ tiếng anh đó là: express clause "to order"
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.