"điều khoản "kho đến kho"" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "điều khoản "kho đến kho"" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khoản "kho đến kho" dịch sang tiếng anh là: transit clause
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.