"điều khiển truy nhập cấp cơ bản" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều khiển truy nhập cấp cơ bản" dịch sang tiếng anh thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển truy nhập cấp cơ bản từ tiếng anh đó là: Basic Access Control (BAC)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.