"điều khiển trạng thái tuyến kết nối" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "điều khiển trạng thái tuyến kết nối" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển trạng thái tuyến kết nối từ tiếng anh đó là: Link State Control (LSC)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.