"điều khiển thông tin" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "điều khiển thông tin" tiếng anh nói thế nào? Cảm ơn nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển thông tin đó là: information flow control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.