"điều khiển thiết lập tuyến" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "điều khiển thiết lập tuyến" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển thiết lập tuyến từ đó là: Link Set Control (LLSC)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.