"điều khiển theo chương trình" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "điều khiển theo chương trình" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển theo chương trình là: time schedule control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.