"điều khiển tái định tuyến có kiểm soát" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "điều khiển tái định tuyến có kiểm soát" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển tái định tuyến có kiểm soát từ đó là: Controlled Rerouting Control (TCRC)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.