"điều khiển phương cách tính toán" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều khiển phương cách tính toán" tiếng anh nói thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển phương cách tính toán tiếng anh đó là: computed path control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.