"điều khiển pha tự động, tự điều pha" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "điều khiển pha tự động, tự điều pha" tiếng anh nói như thế nào?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển pha tự động, tự điều pha tiếng anh đó là: Automatic Phase Control (APC)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.