"điều khiển nhịp nhàng" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "điều khiển nhịp nhàng" nói thế nào trong tiếng anh? Thank you so much.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển nhịp nhàng từ đó là: slide control
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.