"điều khiển lưu lượng vô tuyến" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "điều khiển lưu lượng vô tuyến" tiếng anh nghĩa là gì?
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển lưu lượng vô tuyến dịch sang tiếng anh là: Air Traffic Control (ATC)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.