"điều khiển liên kết lôgic loại 2" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "điều khiển liên kết lôgic loại 2" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển liên kết lôgic loại 2 dịch sang tiếng anh là: logical link control type 2/LLC type 2
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.