"điều khiển động cơ bằng điện tử" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "điều khiển động cơ bằng điện tử" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển động cơ bằng điện tử từ tiếng anh đó là: electronic engine control (EEC)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.