"điều khiển đồng bộ nhị phân" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "điều khiển đồng bộ nhị phân" tiếng anh nói thế nào? Cảm ơn nhiều nha.
7 years ago
Asked 7 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Điều khiển đồng bộ nhị phân từ đó là: Binary Synchronous Control (BSC)
Answered 7 years ago
Rossy

Found Errors? Report Us.